Mijn grote bewondering gaat uit naar de ouders die elke keer weer een bijzondere klus klaren door een kind met specifieke problemen op passende en inventieve wijze op te voeden. Dit boek is vooral bedoeld om het hen gemakkelijker te maken”.

marjolein1.jpg - 13663 BytesDit schrijf ik, Marjolein Dik (Amsterdam, 1947) in mijn handboek voor ouders van jonge blinde en slechtziende kinderen “Baby’s en peuters met visueel functieverlies”. Zie verder op deze site.

Van 1980 tot mijn pensioen werkte ik voor Koninklijke Visio. Visio is één van de twee organisaties in Nederland op het gebied van onderwijs, zorg en revalidatie voor slechtziende en blinde mensen. Daar heb ik de vroegbegeleiding voor jonge blinde en slechtziende kinderen en hun ouders samen met andere begeleiders ontwikkeld. Ook in de schoolleeftijd adviseer ik al jarenlang kinderen en jongeren met visuele beperkingen resp. hun ouders, docenten en begeleiders.
Mijn speciale belangstelling heeft het onderzoek naar visuele stoornissen waarvan de oorzaak in de hersenen ligt. Dit betreft zowel de ontwikkeling van kinderen en jongeren met cvi*, als ook de problemen van volwassenen met NAH** ten gevolge van een ongeluk, operatie of cva***. Overigens spreekt men tegenwoordig meer over aangeboren of verworven stoornissen in de visuele informatie verwerking.

*CVI = cerebral visual impairment of cerebrale visuele in- of beperking
**NAH = niet aangeboren hersenletsel
***CVA = cerebral vasculair accident

Opleiding en andere werkervaringmarjolein2.jpg - 14051 BytesIk volgde meerdere opleidingen: leerkracht (’68), orthopedagoog (’77) en neuropsycholoog (’94). Naast mijn studie aan de Vrije Universiteit werkte ik als basisschool leerkracht (’68-’70) en als remedial teacher (’75). Daarna was ik onderwijsbegeleider voor een zorgbreedte project (’76-’78) en voor een schoolbegeleidingsdienst (’78-’80). Ik gaf enige tijd les aan de opleidingen speciaal onderwijs. In 1980 startte ik mijn werk voor Koninklijke Visio en kreeg daardoor steeds meer belangstelling voor de sociaal –emotionele ontwikkeling van kinderen en voor de neurologische achtergronden van beperkingen. Tegenwoordig geef ik vanuit Koninklijke Visio lezingen of workshops over cvi resp. over de gevolgen van NAH voor het visuele systeem. Verder ben ik als consulent verbonden aan de school voor blinde en slechtziende kinderen in Düsseldorf (D) en het Odilieninstituut in Graz, Oostenrijk.